【EP17 煙的疑惑】

四位主持好。我自己雖然唔食煙,但我好鍾意女士食煙嘅感覺。我經常帶煙喺身,以備需要嘅女仔(最好係靚女)向我攞。呢個計劃果然成功咗,一個單身女子向我攞煙,跟住傾熟咗,到而家我哋發展咗一種感情(可能只係朋友關係,但有機再進一步。但當佢發覺我自己冇食煙嘅時候,佢一定好奇我點解經常帶住包煙。如果佢問我,我應該點樣好好地回答,又不會嚇倒佢呢?

—馮生

第二季
【EP17 煙的疑惑】
Loading
/