【EP45 馮素波一直過着「配角人生」,可有遺憾?】

今年已經過咗一半,係咪好驚呢?
踏入暑假,相約馮素波圍爐,傾人生遺憾!上得嚟《圍爐不取暖》就要講真話。

人稱貼地嫲嫲、「Anson波」嘅波姐,由少女時代開始做配角,一做就幾十年。今年80歲嘅波姐,一生最大遺憾又係乜?

一連兩個星期,有波姐踩場,圍爐講真話。

(*暑假期間⋯⋯ 有唔同嘅特別嘉賓星期一輪流加入圍爐。我哋呢間「粵語世界嘅解憂雜貨店」,喺暑假期間繼續邊解暑、邊解憂,逢星期三、五繼續個別回信。)

第四季
【EP45 馮素波一直過着「配角人生」,可有遺憾?】
Loading
/